התחבר
 

הארקה


מקור המונח  'הארקה' במילה הארמית 'ארקא' שתרגומה בעברית - 'ארץ' ומשמעותה 'חיבור לאדמה'.

הארקה היא חיבור חשמלי מלאכותי בין גוף מוליך שמבודד חשמלית מגוף האדמה לבין האדמה עצמה.

התוצאה תהיה שהגוף המוארק יימצא באותו פוטנציאל חשמלי בו נמצאת האדמה באזור ההארקה וזרם חשמלי יזרום דרך הארקה במקום דרך גופים אחרים בסביבה. בהנתן האפשרות להפעלת אמצעי הגנה נוספים, אם קיימים במערכת.

תפקידי הארקה

להגן על האדם מפני התחשמלות כאשר מוליך הפזה נוגע בגוף מתכתי.

מניעת  עליית מתחי מגע, מתחי צעד והפרשים פוטנציאלים בין חלקי המתכת בזמן קצר, מעל הערכים הבטיחותיים.

הגנה בפני זרמי יתר. יצירת מסלול מעל התנגדות נמוכה לזרמי הקצר ( לולאת התקלה ) כדי להבטיח ניתוק אוטומטי ע"י מבטח של מעגל שיש בו תקלה.

הגנה בפני ברקים. ביצוע מעגל לזרם הברק עם מוליכות טובה בין מערכת קולטי ברקים לבין מערכת הארקה.

הגנה על ציוד אלקטרוני רגיש. חיבור מסוכך של מעגלים רגישים לשדות אלקטרומגנטיים להארקה והתקנת פסי הארקה מיוחדים בתוך הציוד המהווים נקודת יחס בעל פוטנציאל גבוה.

עיקרון הפעולה

הארקה היא חיבור חשמלי בין גוף מוליך לאדמה באמצעות מוליך חשמלי בעל התנגדות נמוכה. איכות ההארקה נמדד בהתנגדות הכוללת שבין הגוף לאדמה וככל שההתנגדות קטנה יותר - ההארקה נחשבת  לטובה ואיכותית יותר. זרם חשמלי נוטה לזרום היכן שההתנגדות קטנה יותר, כך שאם ישנו זרם גבוה זורם במקביל דרך הארקה וגם דרך תווך בעל התנגדות גבוהה יותר, כמו גוף האדם, ייצא שרוב הזרם יעבור בהארקה ולא בתווך בעל ההתנגדות הגבוהה יותר.

הארקה גורמת לגוף המוארק להימצא בשיוויון פוטנציאלים עם האדמה. הפרש המתחים בין ההארקה לגוף המוליך תמיד גדול יותר מהפרש המתחים בין הגוף המוליך למוליך גרוע יותר שמחבר בינו לבין האדמה, ולכן הזרם החשמלי זורם דרך הארקה ולא דרך המוליך הגרוע.

בשעה שמוליך הפזה נוגע במעטה מתכתי, נוצרת לולאת תקלה דרך הארקת הגנה, הארקת יסוד, הארקת שיטה לנקודת האפס של מקור הזינה, כך נוצר לנו מגע בין הפזה לאפס .

 היות והתנגדות לולאת התקלה נמוכה, יזרום זרם קצר במעגל והנתיך יקפוץ, המתח במעגל יתנתק וכך אדם שיגע בגוף המכשיר לא יתחשמל.

 

מבני הארקות

ארבעה חלקים מרכיבים מערכת הארקה והם:

הארקת שיטה - מחברת את נקודת האפס של מקור הזינה לאדמה.

הארקת הגנה - חיבור של כל מכשיר בעל מעטה מתכתי לפס הארקה בלוח חשמלי ומלוח החשמל  לפס השוואת פוטנציאלים.

הארקת יסוד - חיבור פס  השוואת הפוטנציאלים למסה הכללית של האדמה ע"י ריתוך כל יסודות הבנין ביניהם לפס השוואת פוטנציאלים ע"י פס מגולוון.

שיטת האיפוס - מחברת את מוליך האפס הראשי לפס השוואת פוטנציאלים.

 

חברת אור-שי סיטונאות חשמל בע"מ מתמחה באספקת ציוד להארקה ומתן ייעוץ רב נסיוני ומקצועי ללקוחותיה, מכשירי בדיקה להארקה וכן לוחות חשמל וציוד ללוחות חשמל.